Donibane

Gure misioa

FP Donibane > Donibane > Gure misioa

Misioa

Kalitatezko hezkuntza zerbitzua eskaintzea, hots, ikasleei heziketa osoa ematea (jarrerak, gaitasunak eta ezagutzak), betiere banakako arretarako konpromisoari eutsiz; konponbideak bilatzea etengabeko hobekuntzaren eta berrikuntzaren esparruan; ikasleen, profesionalen, enpresen, familien eta ikastetxeko langileen itxaropenak asetzea, eta kontuan hartzea gizartearen eta ekoizpen sektoreen beharrizanak.

nuestra misión
nuestra visión

Ikuspegia

Lanbide heziketako ikastetxe goraipatua izatea kudeaketaren kalitateagatik eta ikasleentzako banakako arretarengatik; erreferente tekniko eta pedagogikoa izatea toki eremuan, estatuan eta nazioartean, ematen ditugun espezialitate eta mailetan; gai izatea enpresekin elkarlanean aritzeko haien garapen teknologikoan; prestakuntza ibilbidea gidatzea eta lan horrengatik goraipatuak izatea.

Balioak eta printzipioak

Printzipioak dira erakundearen bizitza bideratzen eta arautzen duten balio, sinesmen eta arauen multzoa. Ikuspegiaren, misioaren, estrategiaren eta helburu estrategikoaren oinarri dira. Printzipio horiek gure kulturan, gure izaeran, pentsamoldean eta jokabidean azaltzen eta gorpuzten dira.

  • Zintzotasuna, prestasuna eta zuzentasuna.
  • Askatasuna eta elkartasuna.
  • Ardura, konfiantza eta laguntasuna bizikidetzaren oinarrian.
  • Irekitasuna eta malgutasuna aldaketen aurrean.
  • Begirunea eta tolerantzia.
  • Eskola komunitateak hezkuntza prozesuen hobekuntzan parte hartzea.
  • Egindako lanaren aitormena.
  • Bizikidetasun giro atsegina.
valores y principios