Departamentuak

Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak

FP Donibane > Departamentuak > Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak

Donibane IIko Lanerako Prestakuntzako eta Orientabideetako Departamentua hiru irakaslek osatzen dute. Eginkizun hauek dituzte:

1.
Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak (LPO) eta Enpresa eta Ekimena (EE) moduluak irakastea, ikastetxean ematen diren heziketa ziklo guztietan, erdi mailakoetan nahiz goi mailakoetan; hauek dira modulu horien edukiak.

 

formación y orientación laboral

Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak

Helburua da ikasleak gai izan daitezela honela jarduteko:

 • ­Enplegu aukerak hautatzea eta, horretarako, lan munduan sartzeko eta bizitzan zehar ikasteko hautabideak identifikatzea.
 • ­­Talde-lanaren estrategiak aplikatzea eta estrategia horien eraginkortasuna eta eragimena baloratzea erakundearen helburuei begira.
 • ­­Lan-harremanen ondoriozko eskubideak baliatu eta betebeharrak betetzea, eta lan-kontratuetan horiek onartzea.
 • ­­Gizarte Segurantzaren sistemak estaltzen dituen egoeretan zer nolako babesak dauden zehaztea eta prestazio motak identifikatzea.
 • ­Bere jardueraren arriskuak ebaluatzea, lan baldintzak eta norberaren lan inguruneko arrisku faktoreak aztertuz.
 • Sektoreko enpresa batean, arriskuen prebentziorako plana egiten laguntzea, inplikatutako agente guztien erantzukizunak identifikatuta.
 • ­­Prebentzio eta babes neurriak aplikatzea, norberaren lan inguruneko arrisku egoerak aztertuta.

Enpresa eta Ekimena

Helburua da ikasleak gai izan daitezela honela jarduteko:

 • Ekimenari lotutako ahalmenak ezagutzea eta lanpostuetatik eta enpresa jardueretatik sortzen diren eskakizunak aztertzea.
 • ­Enpresa txiki bat sortzeko aukera definitzea, ingurunearen gaineko eragina baloratuz eta balio etikoak kontuan hartuz.
 • ­Enpresa bat sortu eta abian jartzeko urratsak egitea, forma juridikoa hautatuz eta hari lotutako legezko betebeharrak identifikatuz.
 • Enpresa txiki eta ertain baten oinarrizko kudeaketa administratibo eta finantzarioko jarduerak egitea, kontabilitate- eta zerga-betebehar nagusiak identifikatzea eta dokumentazioa betetzea.
 • ­Langile autonomo gisa lan merkatuan egokitzeko modua zehaztea, norberaren jardueraren araubide juridikoa aztertuta, bai eta ekonomikoki mendekoak diren langile autonomoen errealitatea ere.

2.
Ikasleak banaka aholkatu eta gidatzea besteren konturako edo beren konturako lana bilatzeko prozesuan, hala eskatzen badute.

 

 

madera y mueble fb donibane

Eskolaz kanpoko jarduerak

Departamentu honetan ikasturtean zehar egiten diren eskolaz kanpoko jardueren helburua da ikasleek beren lanbide karrera egiteko hautatu duten produkzio sektorearen errealitatea ezagutzea, seguruenik sektore horretan arituko baitira lanean, dela besteren kontura, dela ekintzailetzaren bidetik norberaren kontura.

 • Ekintzailetza eta Ekonomia Soziala lantegia, ANELek emana.
 • Sektore elektrikoaren joerak Nafarroan lantegia, AENek emana.
 • Zuraren sektorea Nafarroan lantegia, ADEMANek emana.
 • Berrikuntzaren, Sormenaren eta Ekintzailetzaren Astea, Lanbide Heziketaren Zerbitzuak antolatua.

Edozein galdera egiteko, mezu elektronikoa bidal dezakezu hona: fpdonibane.fol@educacion.navarra.es