Goi mailako zikloa

Automatizazioko eta Robotika Industrialeko goi mailako teknikaria

FP Donibane > Oferta educativa > Goi mailako zikloa > Automatizazioko eta Robotika Industrialeko goi mailako teknikaria
Oferta educativa automatización robotica industrial Donibane
LHko zikloa
Goi mailakoa
Saila
Elektrizitatea eta Elektronika
Ikastetxea
Donibane
Iraupena
2000h
Txanda
On line, Goizez, Arratsaldez
Ereduak
Gaztelaniaz (arratsaldez), Elebiduna Gaz/Ing (goizez), On line, Euskaraz (goizez)

Industria-sistemetako prozesuen neurketa, erregulazio eta kontroleko instalazio automatikoak muntatzeko eta mantentzeko proiektuak garatzea eta kudeatzea, eta sistema horiek muntatu, mantendu eta abian jartzeko lanak gainbegiratzea eta egitea, irizpidetzat erabiliz kalitatea, segurtasuna eta ingurumenaren eta guztientzako diseinuaren errespetua.

Sartzeko eskakizunak

Baldintza hauetakoren bat bete behar duzu goi mailako ziklo batean sartzeko:

Zuzeneko sarrera:

  • Batxilergo titulua izatea, edo Batxilergoko ikasgai guztiak gainditu izanaren ziurtagiria.
  • Batxilergo Bateratu Balioaniztuneko (BBB) titulua izatea.
  • Batxilergo Esperimentaleko edozein modalitatetako bigarren maila gainditua izatea.
  • Teknikari titulua izatea (erdi mailako Lanbide Heziketa)*.
  • Goi mailako teknikari titulua, teknikari espezialista titulua edo ondorio akademikoetarako baliokidea den beste bat izatea.
  • Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI) gainditua izatea.
  • Unibertsitateko edozein titulu izatea, edo baliokide den beste tituluren bat.

*Goi mailako heziketa zikloetako ikaspostuen eskariak eskaintza gainditzen badu, hezkuntza arloko administrazioek onarpen prozedurak ezartzen ahal dizkiote ikastetxeari, Gobernuak erregelamenduz zehazten dituen baldintzei jarraituz.

Proba baten bidezko sarrera (aurreko baldintzetako bat ere betetzen ez dutenentzat)

  • Goi mailako zikloetarako sarrera proba gainditua izatea (beharrezkoa da gutxienez 19 urte izatea edo proba egiten den urtean betetzea, edo 18 urte, teknikari titulua edukiz gero.
  • Gainditua izatea 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba.
Oferta educativa automatización robótica industrial Donibane

Profesional honek sistema automatiko industrialekin zerikusia duten enpresa publikoetan eta pribatuetan egiten du lan, automatizazio industrialeko sistemak diseinatzen, muntatzen eta mantentzen.

Zer ikasi eta eginen dut?

Instalazio eta sistema automatikoak konfiguratzea, erregelamenduzko zehaztapen eta aginduen arabera.

Instalazio automatikoan behar diren kableatuko eta interkonexioko ekipamenduak eta elementuak aukeratzea, erregelamenduzko zehaztapen eta aginduekin bat.

Kontrol programak egitea, instalazioaren zehaztasunekin eta ezaugarri funtzionalekin bat.

Ekipamenduak konfiguratzea, komunikazio sareak kudeatzeko eta kontrolatzeko programak garatuz, automatizazio industrialeko sistemetako bus estandarren bidez.

Instalazio eta sistema automatikoen planoak eta eskemak egitea, ekipamenduen ezaugarriekin bat, instalazioaren ezaugarri funtzionalekin bat eta lagundutako diseinurako tresna informatikoak erabiliz.

Instalazio automatikoak abian jartzeko muntaketaren, proben eta jarraibideen protokoloa definitzea, zehaztapenetan oinarriturik.

Instalazioaren zuinketa egitea dokumentazio teknikoari jarraituz, bere eskumeneko arazoak konponduz eta beste gorabehera batzuen berri emanez muntaketaren bideragarritasuna ziurtatzeko.

Sistema automatikoetan, komunikazioetako kontroleko eta azpiegituretako instalazio elektriko eta elektronikoei lotutako ekipamenduak eta elementuak gainbegiratzea eta/edo muntatzea.

Instalazioak eta ekipamenduak gainbegiratzea eta/edo mantentze-lanak egitea, honako eragiketen bidez: egiaztapenak egitea, matxurak aurkitzea, elementuak doitzea eta ordeztea eta berriz ere martxan jartzea.

Prestakuntza plana

Heziketa ziklo honetako lanbide moduluak hauek dira:

Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak.

Sistema sekuentzial programagarriak.

Neurketa eta erregulazio sistemak.

Potentzia sistemak.

Dokumentazio teknikoa.

Industria-informatika.

Sistema programagarri aurreratuak.

Robotika industriala.

Industria-komunikazioak.

Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa.

Automatizazioko eta robotika industrialeko proiektua.

Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak.

Enpresa eta ekimena.

Lantokiko prestakuntza.

Ikasketak amaitu ondoren, zer egin dezaket?

Lan hauetan aritu:

Automatizazio industrialeko sistemen muntaketa eta mantentze-lanak gainbegiratzen dituen taldeko burua.

Aparatu, koadro eta ekipamendu elektrikoen egiaztatzailea.

Lantegi elektromekanikoko taldeko burua.

Automatizazio industrialeko sistemak mantentzeko lanen antolamenduko teknikaria.

Automatizazio industrialeko sistemak abian jartzeko teknikaria.

Automatizazio industrialeko sistemetako kontrol-sistemen proiektugilea.

Automatizazio industrialeko sistemetako neurketa eta erregulazio sistemen proiektugilea.

Automatizazio industrialeko sistemetako komunikazio-sareen proiektugilea.

Robot industrialen programatzaile-kontrolatzailea.

Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria.

Automatizazio industrialean integratutako zirkuituen eta sistemen diseinatzailea.

Ikasten jarraitu:

Lanbide espezializazioko ikastaroetan.

Lanbide Heziketako beste ziklo batean, lanbide moduluak baliozkotzeko aukerarekin, indarra duen araudiari jarraituz.

Batxilergoko ebaluazio probak prestatu (enborreko irakasgaiak bakarrik).

Unibertsitate ikasketetan, baliozkotzeak ezartzeko aukerarekin, indarra duen araudiari jarraituz.

Zein dira lan irtenbideak?

Profesional honek sistema automatiko industrialekin zerikusia duten enpresa publikoetan eta pribatuetan egiten du lan, automatizazio industrialeko sistemak diseinatzen, muntatzen eta mantentzen.